Vil du være med å nominere kandidater til Idrettsgalla Sør? Da har du muligheten nå! Frist for å nominere er 10. september.

Vet du om en idrettsutøver, trener eller klubb som fortjener heder og ære, så kan du sende inn forslag på kandidat til oss. En jury representert av tidligere idrettsutøvere og personer innen idretten på Sørlandet er de som til slutt nominerer tre i hver klasse.

 • For å være aktuell kandidat må man enten representere et idrettslag i Agder eller ha folkeregistrert adresse i Agder.
 • Idretten som kandidaten representerer må være tilknyttet et særforbund i Norges Idrettsforbund.
 • Kandidatens holdninger må speiles av idrettens verdier – GLEDE, HELSE, FELLESKAP og ÆRLIGHET

Det er Solveig Pedersen (Daglig leder Olympiatoppen Sør) som leder juryen, og hun håper det blir mange nominerte, for som hun sier:

«Jo flere nominerte, jo flere tøffe diskusjoner får vi, og da er sjansen størst for at vi finner de rette kandidatene i hver kategori.»

Her er oversikten over de kategoriene du kan nominere i:

– Årets kvinnelige utøver. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles den kvinnelige utøveren som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) i perioden 10.september 2018 til 8.september 2019.

– Årets mannlige utøver. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles den mannlige utøveren som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) i perioden 10.september 2018 til 8.september 2019.

– Årets parautøver/-lag. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles den utøveren eller laget med funksjonsnedsettelse(r) som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) i perioden 10.september 2018 til 8.september 2019. 
  – For å være aktuell kandidat må man enten representere et idrettslag i Agder eller ha folkeregistrert adresse i Agder.
  – Kandidatens holdninger må speiles av idrettens verdier – GLEDE, HELSE, FELLESKAP og ÆRLIGHET

– Årets idrettslag. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles det idrettslaget som i perioden 10.september 2018 til 8.september 2019, har vært en foregangsklubb på et eller flere områder innen klubbutvikling; kompetanseheving, verdiarbeid, rekruttering, aktivitetsutvikling, inkludering/integrering, arrangement, anleggsutvikling eller visjon- og målarbeid.
 • For å være kandidat må idrettslaget være registrert i Aust- eller Vest-Agder.
 • Idrettslaget må ha en åpen og inkluderende idrettskultur.

– Årets Team/lag. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles det teamet/laget fra samme klubb som i perioden 10.september 2018 til 8.september 2019, har levert den fremste prestasjonen og/eller det beste resultatet (ev. flere). Med team menes f. eks stafettlag, et par i sandvolleyball m. fl.
 • For å være kandidat må man enten representere et idrettslag i Agder, eller ha folkeregistrert adresse i Agder.
 • Teamet/laget må være et forbilde for andre, og holdningene må speiles av idrettens verdier – GLEDE, HELSE, FELLESKAP og ÆRLIGHET.

– Årets unge kvinnelige utøver. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles den unge kvinnelige utøveren (født 2000-2004) som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) i perioden 10.september 2018 til 8.september 2019.

– Årets unge mannlige utøver. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles den unge mannlige utøveren (født 2000 – 2004) som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) i perioden 10.september 2018 til 8.september 2019.

– Årets trener. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles den treneren (eller coach/støtteperson) som i perioden 10.september 2018 til 8.september 2019, har vist fremragende kvaliteter som coach/trener, og som har oppnådd svært gode resultater gjennom sitt arbeid med prestasjonsutvikling.
 • For å være kandidat må man enten representerer et idrettslag i Agder, eller ha folkeregistrert adresse i Agder, samt at utøveren(e) som er årsak til at man blir nominert til prisen, fortrinnsvis representerer et idrettslag i Agder eller har folkeregistrert adresse i Agder.

– Årets forbilde. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles en person som i perioden 10.september 2018 til 8.september 2019, har representert idretten på en spesielt forbilledlig måte. Vinneren skal i utgangspunktet preges av fair play i praksis, samt formidle gode holdninger til barn og unge gjennom sin aktive idrettsutøvelse, som utøver, dommer, trener. Samt opptreden utenfor banen/arenaen.

– Årets unge frivillige. Nominer din kandidat her.

 • Alder 15 – 26 år (født 1993-2004)
 • Kandidaten må representere et idrettslag/idrettskrets/særkrets/region i Aust- eller Vest-Agder, som er tilknyttet et særforbund i Norges Idrettsforbund (f.eks Fotballforbundet, Cykleforbundet osv)
 • Ha en frivillig rolle i idrettslaget/særkrets/region som trener, leder, dommer eller annet tillitsverv.
 • Må i nominasjonsperioden 10.september 2018 – 8.september 2019 ha gjort en ekstra frivillig innsats i et idrettslag/særkrets/region.

Frist for nominasjon er 10. september.

– Årets ildsjeler. Nominer din kandidat her.
I år er det mulig å sende inn forslag til årets ildsjeler i Aust-Agder og Vest-Agder tidligere enn før.
I samarbeid med LOS, Agderposten og Fædrelandsvennen skal det kåres Årets ildsjeler; én i Aust-Agder og én i Vest-Agder.
Stemmingen på de ulike finalekandidatene vil fremdeles foregå gjennom de respektive avisene, men man kan altså sende inn forslag til kandidater gjennom linken (se over) allerede nå.
Fristen for å nominere til Årets ildsjel er lenger enn for de andre prisene, så man kan nominere til denne prisen etter 8. sept også. Mer info om frist for denne prisen kommer etter hvert.

– Årets bedriftsidrettspris.
Det er opprettet en egen pris for bedriftsidretten.
Denne har egen nominasjonsrutine.
Prisen deles ut til et lag eller til en enkeltperson for arbeidet med å fremme bedriftsidretten i Agder. Evt. forslag til kandidater sendes Agder bedriftsidrettskrets. Styrene i bedriftsidrettskretsene bistår juryen i utvelgelsen av prisvinner.