Vil du være med å nominere kandidater til Idrettsgalla Sør? Da har du muligheten nå! Frist for å nominere er 15. september.

Vet du om en idrettsutøver, trener eller klubb som fortjener heder og ære, så kan du sende inn forslag på kandidat til oss. En jury representert av tidligere idrettsutøvere og personer innen idretten på Sørlandet er de som til slutt nominerer tre i hver klasse.

Merk at pga. koronasituasjonen så er nomineringsperioden utvidet til å gjelde de to siste årene siden det ikke ble arrangert noe idrettsgalla i fjor.

Det er i år byttet ut enkelte priser som er erstattet med nye; Årets Koronapris og «Idrettsglede for alle»-prisen. Sjekk ut kriteriene nedenfor, og nominér dine kandidater!

 • For å være aktuell kandidat må man enten representere et idrettslag i Agder eller ha folkeregistrert adresse i Agder.
 • Idretten som kandidaten representerer må være tilknyttet et særforbund i Norges Idrettsforbund.
 • Kandidatens holdninger må speiles av idrettens verdier – GLEDE, HELSE, FELLESKAP og ÆRLIGHET

Her er oversikten over de kategoriene du kan nominere i:

– Årets kvinnelige utøver. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles den kvinnelige utøveren som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) i perioden 9. september 2019 til 15. september 2021.

– Årets mannlige utøver. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles den mannlige utøveren som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) i perioden 9. september 2019 til 15. september 2021.

– Årets parautøver/-lag. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles den utøveren eller laget med funksjonsnedsettelse(r) som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) i perioden 9. september 2019 til 15. september 2021.

– Årets idrettslag. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles det idrettslaget som de siste årene har vært en foregangsklubb på et eller flere områder innen klubbutvikling; kompetanseheving, arrangement, anleggsutvikling, og målrettet arbeid til beste for klubben, frivillige, medlemmer og ikke minst idretten
 • Idrettslaget må ha en åpen og inkluderende idrettskultur.

– Årets Team/lag. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles det teamet/laget fra samme klubb som i perioden 9. september 2019 til 15. september 2021, har levert den fremste prestasjonen og/eller det beste resultatet (ev. flere). Med team menes f. eks stafettlag, et par i sandvolleyball m. fl.

– Årets unge kvinnelige utøver. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles den unge kvinnelige utøveren (født 2000-2004) som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) i perioden 9. september 2019 til 15. september 2021.

– Årets unge mannlige utøver. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles den unge mannlige utøveren (født 2000 – 2004) som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) i perioden 9. september 2019 til 15. september 2021.

– Årets trener. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles den treneren (eller coach/støtteperson) som i perioden 9. september 2019 til 15. september 2021, har vist fremragende kvaliteter som coach/trener, og som har oppnådd svært gode resultater gjennom sitt arbeid med prestasjonsutvikling.
 • For å være kandidat må man enten representerer et idrettslag i Agder, eller ha folkeregistrert adresse i Agder, samt at utøveren(e) som er årsak til at man blir nominert til prisen, fortrinnsvis representerer et idrettslag i Agder eller har folkeregistrert adresse i Agder.

– Årets Koronapris. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles det idrettslaget som siden pandemien rammet landet har gjort noe ekstra. Enten for å holde på medlemmene, har satt i gang nye aktiviteter, tatt spesielt godt vare på de frivillige og/eller vært kreative for å «holde hjulene i gang» i en krevende tid.
 • Idrettslaget må ha en åpen og inkluderende idrettskultur.  

– «Idrettsglede for alle»-prisen. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles det idrettslaget som de to siste årene har satt verdiarbeid på agendaen. Det kan f.eks. være gjennom å ha fokus på inkludering og økonomi som barriere, #stopp rasisme, diskriminering, forebygge seksuell trakassering og overgrep, bedre kjønnsbalanse i styret og/eller barneidrettens rettigheter og bestemmelser.
 • Idrettslaget må ha en åpen og inkluderende idrettskultur.

Frist for nominasjon er 15. september 2021.

– Årets ildsjel.

 • Egen nominasjonsrutine for ildsjel-prisen. Skjema og informasjon kommer i løpet av kort tid.

– Årets bedriftsidrettspris.
Det er opprettet en egen pris for bedriftsidretten.
Denne har egen nominasjonsrutine.
Prisen deles ut til et lag eller til en enkeltperson for arbeidet med å fremme bedriftsidretten i Agder. Evt. forslag til kandidater sendes Agder bedriftsidrettskrets. Styret i bedriftsidrettskretsen bistår juryen i utvelgelsen av prisvinner.